Wikia


"A thousand apologies, my lord. Some Subjugates lack a proper understanding of our customs."
Sechel[bron]

De Subjugates (in het Nederlands Onderworpelingen) is een kaste in het Sith Empire die behoort tot de bevolking van het Sith Empire. De Subjugate bestaat voornamelijk uit kooplieden, hoogwaardigheidsbekleders en bezoekers van werelden die nog niet volwaardig toegekend zijn tot status in het Sith Empire. Velen reizen naar Dromund Kaas, op zoek naar winst, verhuren hun diensten aan de hoogste bieder of proberen hun waarden te bewijzen aan het Sith Empire in de hoop om op een dag verleend te worden aan het zeldzame voorrecht van een volledig burgerschap in het Sith Empire. Veel leden van de Subjugates zijn relatief rijk en machtig op hun thuiswereld, maar op Dromund Kaas steekt hun rank slechts uit boven de rank van een dienaar of slaaf. Sith Lords hebben het voorrecht om leden van de Subjugate te straffen of te executeren voor welke reden dan ook.[1]

Verschijningen Edit

Voetnoten Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki