Wikia


Sith Empire Icoon
Iconen droids


Sith Empire Icoon
Imperial Mark IV Sentinel Droid
Sith Empire Icoon
Imperial Mark IV Sentinel Droid
Productie informatie
Klasse
Battle droid
Technische specificaties
Kleur van het uiterlijk
Grijs
In-game informatie
Level
32
Bewapend
Locatie
Politieke informatie
Affiliatie

Een Imperial Mark IV Sentinel Droid is een gevecht-type droid die te vinden zijn rondom de Imperial basis van Taral V. Er zijn meerdere droids die Taral V bewaken waardoor ze te vinden zijn op verschillende locaties tijdens de Taral V flashpoint. De droids zijn bewapens met verschillende blasters cannons en een rocket launcher.

Locatie Edit

Drops Edit

Verschijningen Edit

Zie ook Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki