Wikia


De Emperor's Wrath (in het Nederlands de Keizer's Wraak) is een positie die gecreëerd was door Sith Emperor Lord Vitiate voor Lord Scourge. De Emperor's Wrath diende als de persoonlijke beul van de Emperor en was alleen gediend om direct bevelen op te volgen van de Emperor, en alleen aan hem verantwoording af te leggen. De titel werd gecreëerd toen Scourge zijn loyaliteit bewees door zich tegen Jedi Revan en Meetra Surik te keren, terwijl ze een poging deden om hem te vernietigen. Toe Scourge de Sith Empire verlied en zich aansloot bij de Jedi Knight The Hero Of Tython, werd de Title van Wrath toegewezen aan een nieuwe Sith Lord, Darth Baras zijn ex-leerling.

Emperor's Wraths Edit

Verschijningen Edit

Zie ook Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki